O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


Pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí
Více informací

Vážení rodinní příslušníci,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace v Kraji Vysočina jsme se rozhodli pro vyhlášení ZÁKAZU NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Lesnov Integrovaného centra sociálních služeb, s platností od dnešního dne, tj. 10. 7. 2020 až do odvolání.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.


Zákaz návštěv platí i pro odlehčovací službu.

Vážení rodinní příslušníci,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace v Kraji Vysočina jsme se rozhodli pro vyhlášení ZÁKAZU NÁVŠTĚV na odlehčovací službě Integrovaného centra sociálních služeb, s platností od dnešního dne, tj. 10. 7. 2020 až do odvolání.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.

Informace k dovážce obědů

 • Přihlášení, odhlášení nebo změnu varianty oběda
  • Jakoukoli změnu je nutno provést nejpozději dva pracovní dny předem osobě pověřené evidencí obědů: Marta Horecká, tel: 739 570 127. Pro veškerou komunikaci ohledně obědů volejte pouze a výhradně na tento telefonní kontakt.

 • Jídelní lístek
  • Jídelní lístek je týdenní a je předáván klientům obvykle v pondělí nebo úterý. Jídelní lístek bude podepsán jménem klienta. Každý dostane pouze 1ks jídelníčku, který po vyplnění vrátí po pracovnici rozvozu zpět.
  • Vyplněný jídelní lístek je nutné vrátit nejdéle do čtvrtka v daném týdnu. Pokud nebude zvolen výběr jídla, nebo jídelníček nebude vrácen, dostane klient automaticky oběd číslo 1.
  • Klient si vybírá oběd ze tří možností (o víkendu výběr není). U některých jídel je nabídka z více příloh, pro klienty pečovatelské služby platí vždy pouze první varianta.
  • Aktuální jídelníček je k dispozici k nahlédnutí zde: jídelní lístek

 • jídlonosiče
  • Každý klient má k dispozici dva podepsané jídlonosiče na výměnu. Jeden má klient vždy u sebe a ve druhém je dovezen oběd. Prázdný a umytý jídlonosič se vrací při předání oběda.
  • Pokud klient jídlonosič nevrátí, nedostane druhý den oběd – náhradní jídlonosiče nejsou k dispozici
  • U víkendových obědů je princip stejný, jídlonosič má navíc na víčku nápis „víkend“
  • Jídlonosič ze všedního dne se vrací ve všední den a jídlonosič z víkendů se vrací až o víkendu
  • Každý klient si za čistotu jídlonosičů zodpovídá sám. V případě vrácení znečištěného jídlonosiče, nebude do něho oběd vložen a nebude tedy klientovi dovezen.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020, které je účinné od 1. 7. 2020 je doporučeno, aby návštěvy klientů pobytových sociálních služeb probíhaly mimo pokoje (výjimkou jsou klienti na 1 lůžkových pokojích, nebo ti, u kterých není možné ze zdravotních důvodů pokoj opustit) ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu vyčleněných (v případě nepříznivého počasí). V případě 2 lůžkových pokojů je možná návštěva pouze u jedno klienta na pokoji. Lůžka musí být oddělená závěsy, paravány apod. Také prosíme o dodržování nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest během návštěvy.

S ohledem na výše uvedené nařízení není možné, aby návštěvy probíhaly běžně na pokojích tak, jak jsme se původně domnívali. 

Nadále upřednostňujeme telefonickou domluvu.

Děkuji všem za pochopení.

Alena Řehořová

ředitelka

ZMĚNA V NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ OD 1. 7. 2020 V DOMOVĚ PRO SENIORY LESNOV

S účinností od 1. 7. 2020 se upravuje návštěvní doba v Domově pro seniory Lesnov takto:

 • Pondělí v době 13,30 – 16,00 hod.
 • Středa v době 9,00 – 11,00 hod. a 13,30 – 16,00 hod.
 • Pátek v době 13,30 – 16,00 hod.
 • Neděle v době od 13,00 – 15,00 hod. POUZE 5 NÁVŠTĚV V UVEDENÉ DOBĚ NA ODDĚLENÍ.

Na nedělní návštěvu je nutno se objednat předem telefonicky v pracovní dny v době mezi 13,00 – 14,00 hod. na těchto číslech:

Oddělení A         736 484 613
Oddělení B         736 484 764

Pro návštěvy platí všechny kroky jako před 1. 7. 2020 – např. měření teploty, vyplňování čestného prohlášení, používání roušek, návleků na obuv, dezinfekce rukou apod. Návštěva je možná maximálně 1 hodinu a jeden klient může mít návštěvu souběžně pouze 2 osob v jednom okamžiku. Na 2 lůžkovém pokoji může probíhat současně návštěva pouze u 1 klienta.

Z těchto důvodů vás žádám, abyste si návštěvy domlouvali telefonicky předem vždy.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost. Jde nám všem především o zajištění bezpečnosti klientů domova.

Alena Řehořová

ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).