O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


Pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí
Více informací

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se na denním stacionáři a odlehčovací službě konal Masopustní rej. Naše klienty přišlo rozveselit a pobavit hned několik masek v podobě převlečených zaměstnanců ICSS.

K rytmických a známým písničkám, které hrála na harmoniku a zpívala skvělá paní Květa Řezačová, zaskotačil například šašek, vodník, medvěd, myška, kočička, kuřátko a další. V poklidné atmosféře se klienti ke zpěvu přidávali a někteří si i zatancovali s bábou kořenářkou, která je vyzvala k tanci. Klienti si také poslechli přednes od princezny o masopustu a zvycích a tradicích, které se s tímto obdobím pojí. Na závěr si pochutnali na velmi chutných a nadýchaných koblížcích a skořicových šnecích od místní jihlavské pekárny Veselo, která nám pečivo k této příležitosti darovala, a za to moc děkujeme. Velké poděkování patří také paní Řezačové a všem zúčastněným.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).