O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Stravování


Služba je poskytována osobám v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kdy jsou obědy donášeny klientům až do domácnosti.

Více informací

Poslední den měsíce dubna je známý jako den, kdy se pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic patří k populárním lidovým zvykům, a tak jsme připravili pro naše klienty denního stacionáře a odlehčovací služby čarodějnické dopoledne, které se bohužel s ohledem na počasí konalo v jídelně na denním stacionáři. Klienti přivítali muzikanta Jiřího Škrdlu, který zpíval za doprovodu kytary. Nechyběl ani čarodějnický taneční rej a občerstvení v podobě opečených párků podávané čarodějnicemi. Všichni jsme si dopoledne užili a snad nám příští rok vyjde počasí.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).