O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí
Více informací

Vážené dámy a vážení pánové,

vracíme se postupně k pomalému otevírání domova pro seniory, v současné době za určitých podmínek. Na našich webových stránkách (zde odkaz na článek) se můžete dočíst, v jakých dnech a hodinách a za jakých podmínek Vám bude návštěva umožněna.

Chtěla bych Vás požádat, abyste tyto podmínky respektovali. Současně, prosím, zvažte nutnost nosit vašim blízkým velké množství potravin. Pokud to považujete za nutné, doneste např. menší množství ovoce či pochutin, které má váš blízký rád.

Nenoste, prosím, plné tašky.

Naši klienti v domově rozhodně hladem netrpí.

Všichni si přejeme, abychom tuto situaci překonali a vrátili se v určité době k normálními chodu zařízení.

Děkuji vám za pochopení.

Alena Řehořová

ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).