O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


Pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí
Více informací

ZMĚNA V NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ OD 17. 8. 2020 V DOMOVĚ PRO SENIORY LESNOV
S účinností od 17. 8. 2020 se upravuje návštěvní doba v Domově pro seniory Lesnov takto:

Pondělí v době 13,30 – 16,00 hod.
Středa v době 9,00 – 11,00 hod. a 13,30 – 16,00 hod.
Pátek v době 13,30 – 16,00 hod.
 Neděle v době od 13,00 – 15,00 hod (POUZE 5 NÁVŠTĚV V UVEDENÉ DOBĚ NA ODDĚLENÍ)

Na nedělní návštěvu je nutno se objednat předem telefonicky v pracovní dny v době mezi 13,00 – 14,00 hod. na těchto číslech:

Oddělení A         736 484 613
Oddělení B         736 484 764

Pro návštěvy platí měření teploty, vyplňování čestného prohlášení, používání roušek, návleků na obuv, dezinfekce rukou apod. Návštěva je možná maximálně 1 hodinu a jeden klient může mít návštěvu souběžně pouze 2 osob v jednom okamžiku. Na 2 lůžkovém pokoji může probíhat současně návštěva pouze u 1 klienta.

POKUD JSTE SE V POSLEDNÍCH DNECH VRÁTILI ZE ZAHRANIČÍ, ODLOŽTE PROSÍM SVOJI NÁVŠTĚVU O 14 DNÍ POZDĚJI.

Z těchto důvodů vás žádám, abyste si návštěvy domlouvali telefonicky předem vždy.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost. Jde nám všem především o zajištění bezpečnosti klientů domova.

Alena Řehořová

ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).