O nás
... pomoc a podpora přichází k Vám
Slider

Pečovatelská služba

Je terénní služba, která pečuje o klienty v nepříznivé sociální a zdravotní situaci v jejich přirozeném domácím prostředí.

Více informací

Denní stacionář


Je denní ambulantní služba, která umožňuje klientům smysluplné využití volného času a zajišťuje komplexní péči.

Více informací

Odlehčovací služba


Je pobytová služba, která zajišťuje komplexní 24hodinovou péči o klienty, kteří nemohou být sami ve svém domácím prostředí.
Více informací

Domácí zdravotní péče


Je zvláštní forma péče, která je poskytována na podkladě indikace praktického nebo ošetřujícího lékaře.
Více informací

Domov pro seniory


pomoc a podpora jako důstojná náhrada za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí
Více informací

Ostatní informace k pečovatelské službě
Zde budou informace o pečovatelské službě

Slovník sociálního zabezpečení

Ve slovníku vysvětlujeme nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení.
Vyvařování obědů

Služba je určená osobám, které se nacházejí v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. U odlehčovací služby je zajištěno celodenní stravováním.

Obědy uvařené ICSS Jihlava jsou:
  • podávány klientům v jídelnách ICSS (pouze v pracovní dny);
  • rozváženy nebo roznášeny do domácností potřebných klientů (každý den).

Nabídka poskytovaných úkonů, pravidla pro poskytování a ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
 
Občané, kteří mají zájem o poskytování těchto úkonů žádají přímo organizaci prostřednictvím žádosti, kterou jim v případě potřeby pomůže vyplnit sociální pracovnice organizace. Všechny tyto úkony ICSS Jihlava poskytuje na základě smluvního vztahu, to znamená po uzavření smlouvy mezi poskytovatelem - ICSS Jihlava a žadatelem - klientem.
Při stanovení úhrady za poskytnuté úkony pečovatelské služby je postupováno v souladu s platným ceníkem za úkony poskytované ICSS Jihlava.


Jak funguje tato služba:

Poskytování obědů a dalších služeb s tím souvisejících jsou součástí pečovatelské služby a musí být mezi organizací a klientem uzavřena smlouva. Před zahájením služby je nutné sociální jednání v domácnosti žadatele na jehož základě se smlouva uzavře. V případě zájmu kontaktuje sociální pracovnice pro pečovatelskou službu zde.


Pro odhlášení obědů a nahlášení změn je nutné kontaktovat rovněž sociální pracovnice pro pečovatelskou službu.

Podkategorie

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).