Smyslem tohoto setkání bylo vzájemné poznání se, výměna informací a podnětů, které by mohly zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a směřovaly k naplnění očekávání, jak rodinných příslušníků tak samotných klientů Stacionáře. Celé setkání se neslo ve velmi příjemné otevřené atmosféře. Pozvání na toto setkání přijali téměř všichni rodinní příslušníci našich klientů, což nás velmi potěšilo a ujistilo nás, že tato setkávání jsou velmi důležitá a významná pro upevnění budoucí spolupráce při plnění našeho poslání.