Dovážka obědů pro pečovatelskou službu
Období nouzového stavu bylo pro Integrované centrum sociálních služeb v Jihlavě velmi náročné.
Rádi bychom se s vámi ohlédli za obdobím, které vyvolalo i velkou vlnu solidarity, podpory a pomoci.

Připravili jsme výstavu fotografií, která bude instalovaná na terase domova pro seniory na Lesnově.

Přijměte proto naše pozvání na vernisáž výstavy fotografií, která se bude konat 7. 9. 2020 od 15.30 hodin.

Velmi se těšíme na Vaši návštěvu.

ZMĚNA V NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ OD 17. 8. 2020 V DOMOVĚ PRO SENIORY LESNOV
S účinností od 17. 8. 2020 se upravuje návštěvní doba v Domově pro seniory Lesnov takto:

Pondělí v době 13,30 – 16,00 hod.
Středa v době 9,00 – 11,00 hod. a 13,30 – 16,00 hod.
Pátek v době 13,30 – 16,00 hod.
 Neděle v době od 13,00 – 15,00 hod (POUZE 5 NÁVŠTĚV V UVEDENÉ DOBĚ NA ODDĚLENÍ)

Na nedělní návštěvu je nutno se objednat předem telefonicky v pracovní dny v době mezi 13,00 – 14,00 hod. na těchto číslech:

Oddělení A         736 484 613
Oddělení B         736 484 764

Pro návštěvy platí měření teploty, vyplňování čestného prohlášení, používání roušek, návleků na obuv, dezinfekce rukou apod. Návštěva je možná maximálně 1 hodinu a jeden klient může mít návštěvu souběžně pouze 2 osob v jednom okamžiku. Na 2 lůžkovém pokoji může probíhat současně návštěva pouze u 1 klienta.

POKUD JSTE SE V POSLEDNÍCH DNECH VRÁTILI ZE ZAHRANIČÍ, ODLOŽTE PROSÍM SVOJI NÁVŠTĚVU O 14 DNÍ POZDĚJI.

Z těchto důvodů vás žádám, abyste si návštěvy domlouvali telefonicky předem vždy.

Děkuji všem za pochopení a vstřícnost. Jde nám všem především o zajištění bezpečnosti klientů domova.

Alena Řehořová

ředitelka

ZMĚNA V NÁVŠTĚVNÍ DOBĚ OD 17. 8. 2020 na POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ

S účinností od 17. 8. 2020 se upravuje návštěvní doba na odlehčovací službě takto:

Návštěvy budou probíhat pouze ve dnech:

pondělí: 13,30 – 16,00 hod.
středa: 9,00 – 11,00, 13,30 – 16,00 hod. 
pátek: 13,30 – 16,00 hod. 

sobota: 14,00 –16,00 hod.

V dalších dnech či hodinách nebudou návštěvy umožněny. Výjimku tvoří klienti ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu. Tyto návštěvy budou probíhat individuálně, vždy po předcházející dohodě s ředitelkou.

Pro návštěvy platí měření teploty, vyplňování čestného prohlášení, používání roušek, návleků na obuv, dezinfekce rukou apod. Návštěva je možná maximálně 1 hodinu a jeden klient může mít návštěvu souběžně pouze 2 osob v jednom okamžiku. 

POKUD JSTE SE V POSLEDNÍCH DNECH VRÁTILI ZE ZAHRANIČÍ, ODLOŽTE PROSÍM SVOJI NÁVŠTĚVU O 14 DNÍ POZDĚJI.

 
Telefonické spojení sociální pracovnice: mobil 739 036 441, pevná linka: 565 599 430 
v pracovní dny v době 8,00 – 11,00 hod.
Telefonické spojení ředitelka: 731 217 234

 

Alena Řehořová
ředitelka 

Vážení rodinní příslušníci,

s ohledem na vývoj epidemiologické situace v Kraji Vysočina jsme se rozhodli pro vyhlášení ZÁKAZU NÁVŠTĚV na odlehčovací službě Integrovaného centra sociálních služeb, s platností od dnešního dne, tj. 10. 7. 2020 až do odvolání.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.

Informace k dovážce obědů

 • Přihlášení, odhlášení nebo změnu varianty oběda
  • Jakoukoli změnu je nutno provést nejpozději dva pracovní dny předem osobě pověřené evidencí obědů: Marta Horecká, tel: 739 570 127. Pro veškerou komunikaci ohledně obědů volejte pouze a výhradně na tento telefonní kontakt.

 • Jídelní lístek
  • Jídelní lístek je týdenní a je předáván klientům obvykle v pondělí nebo úterý. Jídelní lístek bude podepsán jménem klienta. Každý dostane pouze 1ks jídelníčku, který po vyplnění vrátí po pracovnici rozvozu zpět.
  • Vyplněný jídelní lístek je nutné vrátit nejdéle do čtvrtka v daném týdnu. Pokud nebude zvolen výběr jídla, nebo jídelníček nebude vrácen, dostane klient automaticky oběd číslo 1.
  • Klient si vybírá oběd ze tří možností (o víkendu výběr není). U některých jídel je nabídka z více příloh, pro klienty pečovatelské služby platí vždy pouze první varianta.
  • Aktuální jídelníček je k dispozici k nahlédnutí zde: jídelní lístek

 • jídlonosiče
  • Každý klient má k dispozici dva podepsané jídlonosiče na výměnu. Jeden má klient vždy u sebe a ve druhém je dovezen oběd. Prázdný a umytý jídlonosič se vrací při předání oběda.
  • Pokud klient jídlonosič nevrátí, nedostane druhý den oběd – náhradní jídlonosiče nejsou k dispozici
  • U víkendových obědů je princip stejný, jídlonosič má navíc na víčku nápis „víkend“
  • Jídlonosič ze všedního dne se vrací ve všední den a jídlonosič z víkendů se vrací až o víkendu
  • Každý klient si za čistotu jídlonosičů zodpovídá sám. V případě vrácení znečištěného jídlonosiče, nebude do něho oběd vložen a nebude tedy klientovi dovezen.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).