Stravování
S účinností od 16. 3. 2020 zastavuji příjem nových klientů na všechny druhy registrovaných sociální služeb. Žádosti budou přijaty, nebudou však vyřizovány, a to do odvolání. Nebude docházet ani k rozšiřování činností u stávajících klientů.
Dále s účinností od 16. 3. 2020 je zrušeno poskytování osobní hygieny ve střediscích osobní hygieny.
Současně se od tohoto data ruší poskytování pedikúr a úklidů domácností.
Jedná se o jedno z bezpečnostních opatření, které organizace přijímá k zachování své činnosti.

Děkuji za pochopení.

Alena Řehořová
ředitelka
Na základě doporučení Ministerstva Zdravotnictví a Bezpečnostní rady státu vyhlašuji do odvolání
zákaz návštěv, a to v Domově pro seniory Lesnov a na pobytové odlehčovací službě.

Informace o onemocnění COVID - 19 ke stažení ZDE

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka


Dne 19.11.2019 nás opět navštívily studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika z ŠECRu v Jihlavě. Jejich pohádka O dvanácti měsíčcích na motivy filmu Tři bratři naše klienty nadchla - studentky krásně zpívaly písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci a těšíme se na další setkání v prosinci.

13.11. za klienty denního stacionáře a odlehčovací služby přišly opět děti z Mateřské školy Demlova v Jihlavě. Za doprovodu kytary zpívaly nové písničky, které se naučily, a byly odměny nejen opakovaým potleskem, ale i drobným dárkem, který pro ně naši klienti vyrobili. Děkujeme za dlouhodobou, příjemnou spolupráci.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).