Vyvařování obědů

Služba je určená osobám, které se nacházejí v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. U odlehčovací služby je zajištěno celodenní stravováním.

Obědy uvařené ICSS Jihlava jsou:
  • podávány klientům v jídelnách ICSS (pouze v pracovní dny);
  • rozváženy nebo roznášeny do domácností potřebných klientů (každý den).

Nabídka poskytovaných úkonů, pravidla pro poskytování a ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
 
Občané, kteří mají zájem o poskytování těchto úkonů žádají přímo organizaci prostřednictvím žádosti, kterou jim v případě potřeby pomůže vyplnit sociální pracovnice organizace. Všechny tyto úkony ICSS Jihlava poskytuje na základě smluvního vztahu, to znamená po uzavření smlouvy mezi poskytovatelem - ICSS Jihlava a žadatelem - klientem.
Při stanovení úhrady za poskytnuté úkony pečovatelské služby je postupováno v souladu s platným ceníkem za úkony poskytované ICSS Jihlava.


Jak funguje tato služba:

Poskytování obědů a dalších služeb s tím souvisejících jsou součástí pečovatelské služby a musí být mezi organizací a klientem uzavřena smlouva. Před zahájením služby je nutné sociální jednání v domácnosti žadatele na jehož základě se smlouva uzavře. V případě zájmu kontaktuje sociální pracovnice pro pečovatelskou službu zde.


Pro odhlášení obědů a nahlášení změn je nutné kontaktovat rovněž sociální pracovnice pro pečovatelskou službu.