Aktivity
Dne 6.6.2018 klienti denního stacionáře v rámci aktivizace vyráběli lapače snů při kterých si zavzpomínali na své sny a sdělili si je mezi sebou s klienty. Hotové lapače se pověsily na nástěnku, kde je s radostí všichni obdivovali.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).