Aktivity

Dne 17.4.2019 se konalo v jídelně denního stacionáře divadlo, které si připravily studentky ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Připravily si představení na motivy pohádky Princové jsou na draka.  Toto představení trvalo 30 minut. Klienti denního stacionáře si pro studentky jako poděkování připravili keramické výrobky. Na závěr se klienti se studentkami vyfotografovaly.Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).