Aktivity

Pracovnice v sociálních službách nabízí mnoho aktivit, které mohou zaujmout a vyhovět každému klientovi dle jeho individuálních možností a zájmů. Nabízené aktivity jsou zaměřeny na různé oblasti podpory, jako je jemná motorika, posílení kognitivních schopností, posílení fyzické zdatnosti apod. Nabízené aktivity mají nejčastěji formu pracovních činností (např. šití, pečení, výtvarné činnosti, výroba dekorací dle ročních období, práce s keramikou apod.), formu her, které procvičují paměť, formu procházek do blízkého okolí, tělesná cvičení, která jsou zvolena s ohledem na schopnosti klientů (např. cvičení s míčem).

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).