Aktivity

První prázdninový čtvrtek nás přišlo navštívit šest šikovných hráčů z klubu SK Jihlava. Hodinový program pod vedením trenéra pana Karbaše hráči předvedli ve zkratce jejich běžný trénink. Klienti po celou dobu ukázky pečlivě sledovali pohyby a také fandili při soutěžích, zápasech. Na závěr hráče i pana trenéra odměnily potleskem a drobnými dárky.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).