Aktivity

Děkujeme všem zájemcům, kteří dnes přišli k našemu stánku na Dni zdraví, jehož program byl součástí Evropského týdne mobility. Měli jste velký zájem nejen o služby, které v centru nabízíme, a o naše plány v rozvoji činnosti ICSS, ale také o zdravotní úkony naší vedoucí Domácí zdravotní péče.

I naši klienti si dnes užili program Dne zdraví v rámci Evropského týdne mobility. Největším zážitkem pro ně byla projížďka bryčkou historickou částí Jihlavy.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).