Aktivity
Nový týden jsme začali aktivně - zapojili se nejen senioři, ale také pracovníci, a rodinní příslušníci. Děkujeme Radce Farárikové-Sedmíkové za skvěle vedené relaxační cvičení pro naše seniory. Jsme rádi, že s námi chce i nadále spolupracovat - těšíme se na setkání na dalším cvičení s prvky jógy.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).