Aktivity
14. října za námi přijela opět paní canisterapeutka a samozřejmě ne sama. Klienti denního stacionáře, a později odlehčovací služby měli možnost využít v rámci terapie ke spolupráci jednoho ze čtyř psů. Vybrané aktivity citlivým způsobem realizovala canisterapeutka i s klientkou na lůžku. Zájem o tento druh terapie je mezi našimi klienty velký, a proto ji zařazujeme do nabídky 1x za 14 dnů.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).