Aktivity
I studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika ze ŠECRu Jihlava nás pravidelně navštěvují. ¨23.10. jsme si s nimi nejen zazpívali, ale zájemci z řad klientů si mohli vybrat hudební nástroj, který si vyzkouší. Těšíme se na další setkání.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).