Aktivity
V druhé polovině října, přijeli žáci ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava z hudební skupiny RARAŠI za námi do denního stacionáře, 6.11. někteří klienti z denního stacionáře navštívili výše uvedenou školu, a nejvíc je zaujala prezentace výrobků žáků školy.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).