Aktivity
8.11. představila paní ředitelka naše služby a hlavně záměr otevření nového centra pro pečující na semináři "Pečovat a žít doma je normální" na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Její příspěvek měl velký úspěch, a i v neformální části věnované diskusi, mělo hodně hostů akce zájem o rozhovor s ní.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).