Aktivity

Milí příznivci a podporovatelé Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava,
již několik týdnů se nacházíme ve velmi náročném období, protože poskytujeme několik druhů sociálních služeb, ve kterých je velmi specifický režim, protože pracujeme s jednou z nejohroženějších cílových skupin – seniory.
Ráda bych z celého srdce poděkovala všem dárcům ať už známým nebo neznámým, fyzickým osobám i právnickým subjektům za projevy lidskosti, sounáležitosti, jak se seniory, kteří využívají naše služby, tak i s našimi zaměstnanci.
 
Alena Řehořová
ICSS Jihlava

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).