Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020, které je účinné od 1. 7. 2020 je doporučeno, aby návštěvy klientů pobytových sociálních služeb probíhaly mimo pokoje (výjimkou jsou klienti na 1 lůžkových pokojích, nebo ti, u kterých není možné ze zdravotních důvodů pokoj opustit) ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu vyčleněných (v případě nepříznivého počasí). V případě 2 lůžkových pokojů je možná návštěva pouze u jedno klienta na pokoji. Lůžka musí být oddělená závěsy, paravány apod. Také prosíme o dodržování nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest během návštěvy.

S ohledem na výše uvedené nařízení není možné, aby návštěvy probíhaly běžně na pokojích tak, jak jsme se původně domnívali. 

Nadále upřednostňujeme telefonickou domluvu.

Děkuji všem za pochopení.

Alena Řehořová

ředitelka