Aktivity
Od pátku 9. 7. 2021 se mění pravidla pro návštěvy na Domově pro seniory Lesnov a na Odlehčovací službě.

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ockovani-jako-vyjimka-z-povinnosti-0606.pdf


Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).