Poslání pobytové odlehčovací služby:

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečovateli a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno.
Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody. Významným aspektem je možnost osob zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Odlehčovací služba je poskytována tam, kde byla péče zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou, kteří o svého blízkého pečovali. 
 Cílová skupina:
   - senioři;
   - osoby se zdravotním postižením (mimo osoby s mentálním postižením);
   - osoby s chronickým onemocněním.
Od 40 let věku

Zařízení se zaměřuje i na práci s klienty s Alzheimerovým typem demence a jinými typy demence.