Aktivity

Poslední den měsíce dubna je známý jako den, kdy se pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic patří k populárním lidovým zvykům, a tak jsme připravili pro naše klienty denního stacionáře a odlehčovací služby čarodějnické dopoledne, které se bohužel s ohledem na počasí konalo v jídelně na denním stacionáři. Klienti přivítali muzikanta Jiřího Škrdlu, který zpíval za doprovodu kytary. Nechyběl ani čarodějnický taneční rej a občerstvení v podobě opečených párků podávané čarodějnicemi. Všichni jsme si dopoledne užili a snad nám příští rok vyjde počasí.

Dne 17.4.2019 se konalo v jídelně denního stacionáře divadlo, které si připravily studentky ze Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Připravily si představení na motivy pohádky Princové jsou na draka.  Toto představení trvalo 30 minut. Klienti denního stacionáře si pro studentky jako poděkování připravili keramické výrobky. Na závěr se klienti se studentkami vyfotografovaly.

V rámci zprostředkování se společenským prostředím klienti denního stacionáře dnes navštívili husí farmu v Rohozné u Jihlavy. Majitel jim přiblížil historii farmy a provedl je po arálu.

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se na denním stacionáři a odlehčovací službě konal Masopustní rej. Naše klienty přišlo rozveselit a pobavit hned několik masek v podobě převlečených zaměstnanců ICSS.

Dne 24. 1. 2019 proběhlo na denním stacionáři taneční vystoupení dětí ze skupiny HOTCH – POTCH Jihlava. Vystoupení si připravili děti ve věku od 6 do 8 let. Předvedli nám sólové tance a také tance v páru na moderní a muzikálovou hudbu. Senioři je po vystoupení odměnili potleskem a rozdali jim výrobky – lžičky z fimo hmoty za vystoupení. Na závěr proběhlo i společné fotografování.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).