Aktivity
Dnes byli u nás opět tanečníci ze souboru HOTCH-POTCH. Sólo i skupinové vystoupení bylo skvělé. Těšíme se na další setkání s vámi.

První prázdninový čtvrtek nás přišlo navštívit šest šikovných hráčů z klubu SK Jihlava. Hodinový program pod vedením trenéra pana Karbaše hráči předvedli ve zkratce jejich běžný trénink. Klienti po celou dobu ukázky pečlivě sledovali pohyby a také fandili při soutěžích, zápasech. Na závěr hráče i pana trenéra odměnily potleskem a drobnými dárky.

Pracovnice v sociálních službách nabízí mnoho aktivit, které mohou zaujmout a vyhovět každému klientovi dle jeho individuálních možností a zájmů. Nabízené aktivity jsou zaměřeny na různé oblasti podpory, jako je jemná motorika, posílení kognitivních schopností, posílení fyzické zdatnosti apod. Nabízené aktivity mají nejčastěji formu pracovních činností (např. šití, pečení, výtvarné činnosti, výroba dekorací dle ročních období, práce s keramikou apod.), formu her, které procvičují paměť, formu procházek do blízkého okolí, tělesná cvičení, která jsou zvolena s ohledem na schopnosti klientů (např. cvičení s míčem).

Klienti denního stacionáře se účastnili hudebního odpoledne. V parku K. Světlé se klienti mohli zapojit do zpěvu a tanci se svými vrstevníky.  K poslechu hrála kapela Triomix.

Dne 8.7.2019 se v rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se klienti v letním počasí vypravili do kavárny Café budík, kde si společně s pracovnicemi v sociálních službách přečetli články o historii v Jihlavě a vzniku kavárny.  Klienti si objednali na osvěžení ledový nápoj a užívali si slunečného počasí.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).