Aktivity
Smyslem tohoto setkání bylo vzájemné poznání se, výměna informací a podnětů, které by mohly zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a směřovaly k naplnění očekávání, jak rodinných příslušníků tak samotných klientů Stacionáře. Celé setkání se neslo ve velmi příjemné otevřené atmosféře. Pozvání na toto setkání přijali téměř všichni rodinní příslušníci našich klientů, což nás velmi potěšilo a ujistilo nás, že tato setkávání jsou velmi důležitá a významná pro upevnění budoucí spolupráce při plnění našeho poslání.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).