Aktivity
Dne 24. 1. 2019 proběhlo na denním stacionáři taneční vystoupení dětí ze skupiny HOTCH – POTCH Jihlava. Vystoupení si připravili děti ve věku od 6 do 8 let. Předvedli nám sólové tance a také tance v páru na moderní a muzikálovou hudbu. Senioři je po vystoupení odměnili potleskem a rozdali jim výrobky – lžičky z fimo hmoty za vystoupení. Na závěr proběhlo i společné fotografování.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).