Aktivity

Vážení rodinní příslušníci,

po mnoha dnešních a včerejších telefonátech ohledně způsobu návštěv v domově pro seniory na Lesnově, a odlehčovací pobytové službě, jsem se rozhodla s vámi podělit o naše zkušenosti.

Jak jistě víte, domov pro seniory Lesnov, ale rovněž pobytovou odlehčovací službu na ulici Žižkova, postihlo v rozsáhlé míře v druhé polovině října onemocnění COVID-19. Onemocnělo téměř ¾ klientů (kapacita domova je 146 lůžek), na odlehčovací službě byli všichni klienti testování pozitivně. Zhruba ve stejném počtu onemocněl personál, v domově na všech úsecích. S touto situací jsme se vyrovnávali téměř do konce listopadu. Musím zcela upřímně říct, že bych toto už zažít nechtěla. Bylo to něco naprosto šíleného, vyčerpávající, stresujícího a mohla bych jmenovat mnoho dalších přívlastků.

Proto jen velmi těžce chápu útočné telefonáty na to, že se musíte nechat na odběrových místech testovat, a ještě za to platit. Vláda přijala nějaké usnesení, o kterém si mohu myslet cokoliv. Nicméně je naší snahou ochránit klienty, zejména se pak soustředit na ty, kteří jsou až doposud testováni negativně, tj. onemocnění neměli. To stejné se týká zaměstnanců. Těm všem já velmi a velmi děkuji za jejich obětavost, pracovní nasazení, za to, že ošidili svoje rodiny o čas, který trávili péčí o vaše blízké. Za to před nimi hluboce smekám a znovu jim děkuji.

Neútočte na ně svými telefonáty, nezaslouží si to. Já to unesu, jsem tu od toho. Ale oni ne.

Byla bych ráda, abychom všichni vzali na vědomí, že je zde nějaká situace a musíme se s ní všichni vyrovnat tak, jak to je možné. V našich pobytových službách nebudeme testování návštěv provádět, nemáme na to personální kapacitu. A ti, co jsou ve směně, pečují o vaše blízké. Zdravotní sestry vykonávají odbornou ošetřovatelskou péči a jsou v ní daleko více prospěšnější, než kdyby prováděly testování návštěv a následně administrativu s tím spojenou. Neumí si nikdo z vás představit, jakým administrativním molochem jsme byli zavaleni při testování klientů a zaměstnanců.

Prosím tedy, abychom tento adventní čas strávili co možná nejvíce v klidu, ve zdraví a ne agresí, telefonáty na krajský úřad a další instituce. Upřímně – nepomůžou vám.

Děkuji vám všem za pochopení. Velmi si vážíme vaší podpory. A doufám, že se setkáme v lepších časech a příjemně naladění.

Alena Řehořová

ředitelka

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).