Aktivity
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se na denním stacionáři a odlehčovací službě konal Masopustní rej. Naše klienty přišlo rozveselit a pobavit hned několik masek v podobě převlečených zaměstnanců ICSS.

K rytmických a známým písničkám, které hrála na harmoniku a zpívala skvělá paní Květa Řezačová, zaskotačil například šašek, vodník, medvěd, myška, kočička, kuřátko a další. V poklidné atmosféře se klienti ke zpěvu přidávali a někteří si i zatancovali s bábou kořenářkou, která je vyzvala k tanci. Klienti si také poslechli přednes od princezny o masopustu a zvycích a tradicích, které se s tímto obdobím pojí. Na závěr si pochutnali na velmi chutných a nadýchaných koblížcích a skořicových šnecích od místní jihlavské pekárny Veselo, která nám pečivo k této příležitosti darovala, a za to moc děkujeme. Velké poděkování patří také paní Řezačové a všem zúčastněným.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).