Aktivity
Tento týden se u nás dopoledne pravidelně tančilo, nebo zpívalo. 24.10 nás navštívili další skvělí hosté - žáci ze Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavy, kteří jsou členy hudební skupiny RARAŠI. Se svými učiteli byli skvělí - naši klienti se při jejich vystoupení výborně bavili, a někteří si i zazpívali. Děkujeme za váš čas, a těšíme se na další setkání.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).