Aktivity

Poslední den měsíce dubna je známý jako den, kdy se pálí čarodějnice. Pálení čarodějnic patří k populárním lidovým zvykům, a tak jsme připravili pro naše klienty denního stacionáře a odlehčovací služby čarodějnické dopoledne, které se bohužel s ohledem na počasí konalo v jídelně na denním stacionáři. Klienti přivítali muzikanta Jiřího Škrdlu, který zpíval za doprovodu kytary. Nechyběl ani čarodějnický taneční rej a občerstvení v podobě opečených párků podávané čarodějnicemi. Všichni jsme si dopoledne užili a snad nám příští rok vyjde počasí.

Informace o ICSS

Jsme příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Statutární město Jihlava, a to již od roku 1993, účelem poskytovat sociální služby a zdravotní péči převážně seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace si vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v jejich přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních organizace. Organizace působí v oblasti sociální i zdravotní a poskytuje ucelenou komplexní nabídku služeb (pečovatelské, ošetřovatelské a odborné zdravotní služby, stravování i doplňkové a nadstandardní služby).